Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία

Επιλέξετε το φύλο σας: Παρακαλώ επιλέξετε!
Συμπληρώστε την ηλικία σας: Παρακαλώ επιλέξετε!
Συμπληρώστε το βάρος σας σε κιλά: Παρακαλώ επιλέξετε!
Συμπληρώστε το ύψος σας σε μέτρα: Παρακαλώ επιλέξετε!
Φυσική δραστηριότητα Παρακαλώ επιλέξετε!

Αποτελέσματα

Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI):
* η τιμή του μας δείχνει αν είμαστε μεταξύ του εύρους φυσιολογικών βαρών
Βασικός Ρυθμός Μεταβολισμού (BMR):
* η τιμή του μας δείχνει τις θερμίδες που χρειάζεται το σώμα μας σε κατάσταση ηρεμίας για να καλύψει τις ζωτικές του λειτουργίες
Ημερίσιες Θερμιδικές Ανάγκες (ΗΘΑ):
* η τιμή του μας δείχνει τις θερμίδες που χρειάζεται το σώμα μας ημερησίως για να καλύψει τις φυσικές του λειτουργίες και τη φυσική δραστηριότητα
Ιδανικό βάρος (κιλά)
Εύρος φυσιολογικών βαρών (κιλά) -
Κλινική εκτίμηση
Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI)
Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (BMR)
Ημερίσιες Θερμιδικές Ανάγκες (ΗΘΑ)
Ιδανικό βάρος (κιλά)
Εύρος φυσιολογικών βαρών (κιλά)
-